Kệ rượu Kệ rượu Thiết kế nội thất, tủ rượu S000099 Kệ đồ 3.600.000 VND Số lượng: 1 Chiếc